Onselius Trädgård

vårdar gröna rum med hänsyn till naturen

Integritetspolicy

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Onselius Trädgård hanterar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vår målsättning är att du som kund ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Inah Onselius, ägare av Onselius Trädgård är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För frågor gällande denna integritetspolicy kan du mejla inah@onseliustradgard.se

Vilka personuppgifter samlas in?

Om du kontaktar Onselius Trädgård via mejllänk på hemsidan samlas namn, mailadress och tillhörande meddelande i fritext in. Dina personuppgifter hanteras i syfte att kunna tillhandahålla efterfrågad information eller förfrågan som gjorts via mejlet.

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hantera din förfrågan.

Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer räknas också som personuppgifter om de kan hänföras till fysiska personer.

Lagring av personuppgifter

Hanteringen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att lagring av personuppgifter inte sker under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet av behandlingen. Dina personuppgifter tas bort när de inte längre är aktuella för det syfte och ändamål de samlats in för.

Delning och överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan överföras för nödvändig behandling till andra företag vars tjänster Onselius Trädgård nyttjar, som exempelvis ekonomisystem och underleverantörer om detta krävs i samband med ett projekt. Om dina personuppgifter delas med tredje part behandlas uppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

Onselius Trädgård kan enligt lag bli tvingad att lämna personuppgifter till statliga myndigheter och kommer då att uppfylla dessa krav.

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator, surfplatta eller mobiltelefon när du besöker olika webbplatser. Dessa textfiler kan sedan läsas av webbplatserna och hjälpa till att identifiera dig när du återvänder, vilket ofta används för grundläggande funktioner och annat som förbättrar din användarupplevelse.

Cookies innehåller ingen personlig information utan informationen i textfilerna består av bokstäver och siffror. Även om varje cookie får ett unikt samordningsnummer så kan man inte se någon personlig information om dig såsom ditt namn eller IP-adress baserat på de cookies som samlas in.

Det finns olika typer av cookies:

  • Sessionscookies som sparas tillfälligt på din dator när du besöker denna webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare
  • Permanenta cookies som finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem
  • Förstapartscookies som placeras på din dator i samband med att du surfar in på hemsidan
  • Tredjepartscookies som ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på)

Cookies kan även komma att användas för att analysera vilka sökningar du gjort och sidor du har besökt på onseliustradgard.se

Om du önskar att avstå från att cookies används så stängs det av i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tillvägagångssättet kan varierar beroende på vilken webbläsare du har. Det innebär dock att webbplatsens funktionalitet begränsas.

Dina rättigheter

Onselius Trädgård kommer på, din begäran eller eget initiativ rätta till, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga. Du har rätt att begära följande:

  • Tillgång till dina lagrade personuppgifter
  • Rättelse av dina personuppgifter
  • Radering av personuppgifter som inte är nödvändiga för att uppfylla lagkrav
  • Begränsad behandling av dina personuppgifter
  • Dataportabilitet, d.v.s. dina lagrade personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig

KONTAKT

Jag besvarar inkomna mejl måndag-fredag

ADRESS

Onselius Trädgård
Ingenjörsvägen 26
117 59 Stockholm

Copyright © 2024 | ONSELIUS TRÄDGÅRD